Så minskar du riskerna med piprökning

Morta_tobacco_pipeOm det finns fler risker med piprökning när detta jämförs med vanliga cigaretter är nog inte så troligt. Att det skulle vara hälsosammare att röka pipa är nog heller inte troligt. Här handlar det nog om att minska på rökningen för att minska på riskerna med densamma. För att eliminera riskerna helt och hållet kommer du att behöva avstå från att röka och för att minimera riskerna kommer du att behöva ändra din rökning till att använda e-cigg. Hur som helst så kommer inte alls detta att vara valet för många piprökare som kommer att fortsätt sin rökning i dessa i vilket fall.

Frågan är då om det verkligen inte finns några sätt att minska riskerna med piprökning. Här kommer vi då till ett perspektiv där det handlar om vilka risker du tänker på. Tänker du på riskerna som de gifter som finns i rökning innebär, kommer valen då att vara att dra ned på rökningen eller att välja en svagare tobak. Om det är riskerna i jämförelse med att röka cigaretter på ett plan som handlar om säkerhet kommer detta att vara en helt annan sak. I det fallet kan du genom piprökning minska riskerna.

I det fallet handlar det då till största delen om brandrisken. När du röker pipa är detta något som behåller elden inom ett visst skyddat område. Detta betyder i jämförelse med en cigarett att pipan inte har lika lätt att antända andra föremål som en fritt brinnande glöd har om du skulle råka glömma den eller somna vid den. Andra tillfällen där cigaretten är farligare är vid kraftig vind. En cigarett kan då blåsa iväg och antända något, medan pipan istället ligger på en fast plats utan att röra sig. Detta är aspekter som inte handlar om hälsomässiga risker vilka är lika stora i bägge fallen av rökning.