Material och delar i tobakspipor

Pipe-diagram-credit-the-pipeguys.com_Beroende på vilken typ av pipa och vilket märke du väljer vid köp, kan detta medföra att din tobakspipa kommer att innehåll fler eller färre delar. Det som alltid brukar vara ett faktum när det gäller pipor, är att det finns ett löstagbart munstycke och att du kan ta ur vissa delar där du stoppar tobaken. I detta fall finns det dock mera avancerade pipor av högre klass som har många flera delar och är därför avsedda för dem som har kunskap om piprökning. Vad som är bäst att välja är svårt att säga, men en pipa med många delar lämpar sig inte bra för nybörjaren.

När det gäller materialet i de olika pipor som finns så varierar detta kraftigt. det hela beror helt enkelt på vilken klass och vilket pris det är på den pipa du köper. De flesta pipor av normal kvalitet och klass är tillverkade i trädslaget trädljung, vilket i pipornas värld kallas för briar. En del av de pipor som finns kallas dock för majspipor, vilka då precis som namnet säger är tillverkade av majskolvar. I de pipor som är tillverkade av briarwood, kommer det också oftast att finnas ett munstycke som är tillverkat av plast.

De allra vanligaste och billigaste piporna kommer från Kina och har sedan länhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Tobakge importerats till alla delar av världen. Här är det då plastpipor som gäller. Detta är dock inte något som uppskattas av de som verkligen vill röka pipa på rätt sätt. Här kommer det oftast också att finnas sämre möjligheter att hålla dessa rena i och med bristen av löstagbara delar. Hur som helst är det en hel värld inom vad som rör pipor, alla de delar och tillbehör som finns samt vilka olika material som dessa är tillverkade i. Dock kommer du som vill snart att kunna sätta dig in i detta om intresset finns.