Lagar runt rökning

No_smoking_symbol.svgPrecis som med alla andra farliga gifter som skadar vår personliga hälsa och även kan vara skadliga för naturen, så kommer det att finnas lagar kring hur och var du får röka. Detta är då inte något som speciellt gäller piprökare, utan detta gäller alla som röker någon form av tobak som har skadlig rök och skadliga ämnen som kommer ut i samband med rökningen. För det mesta så rör sig dessa lagar kring att skydda de som inte är rökare från att behöva stå ut med passiv rökning. Detta är egentligen något som är positivt och du ska som rökare inte alls ha några problem med detta.

De flesta som är rökare har fått se den stora skillnaden från att tidigare fritt kunna sitta i en bar eller restaurang och röka, till att det nu är mycket strikta och hårda krav på dessa etablissemang att rökning sker utomhus. Först var detta till alla rökares förtret och bara positivt för de som inte rökte, medan det numera är helt accepterat av alla som är inblandade. Nu är det inte bara dessa regler och lagar som finns gällande rökning, även om det är den vanligaste som det diskuterats om i media.

När du är rökare kommer du idag inte att få röka på några offentliga platser. Detta betyder helt enkelt att du inte kan stå och röka på industrigolvet som annars var mycket vanligt förr. Dessutom är det oftast andra risker som brandsäkerheten vilken höjts och är en bidragande orsak till att du inte kan röka på dessa platser. Något annat som alla också måste tänka på är att absolut inte röka på en bensinstation. Det finns stränga bestämmelser kring att göra detta och det kan leda till mycket höga böter. Mindre böter eller risken att bli utkastad får du på alla platser där det är förbjudet att röka.