Kända piprökare

Inom piprökning finns det mycket historia och därmed så finns det massor av kända piprökare. Nu är det kanske så att detta dock inte är det mest intressanta. Här handlar det kanske inte så mycket om just enskilda individer, utan istället om kända kulturer som har använts sig av piprökning från tidernas begynnelse. Här finns det då faktiskt, beroende på vilken tro du har, berättelser från biblisk tid att piprökning var något som förekom redan under den tiden och utfördes av det folk som det berättas om. Något som också är ganska vanligt när det rör sig om piprökning är att höra historier från Kina, där det för det mesta då handlar om piprökning av den välkända opiumvallmon.

Huty1913428På denna sida är det dock tobaksrökning det handlar om, vilket anses vara ett mindre skadligt medel att röka. Då finns det faktiskt vissa historier som kan berättas om folk som rökte pipa och som var kända av den stora allmänheten. En av dessa är naturligtvis den för många fiktiva personen Sherlock Holmes. Nu råder det dock delade meningar om han verkligen har funnits och, om inte, vilken person denna karaktär var baserad på. Ska det gå till den kända verkligheten kommer du även här att finna kända personer som rökt pipa genom åren.

Att röka pipa är en lika social företeelse som att ta en drink och någonting man gärna gör tillsammans med andra. Det är vanligt att några gäster på en tillställning samlas efter maten, på en något avsides plats, för att tillsammans ta en rökpaus. Man behöver inte ens vara bekanta, samhörigheten infinner sig genom piprökandet. Mer om sociala företeelse på iphone slots för att lära dig mer.

Om det då ska tas den kvinnliga befolkningen som även de har rökt pipa, kommer då Anne Julie att var en av de mest kända. Förutom detta kommer även skådespelerskan Lillie Langtry att vara en som inte alls skämdes för att röka pipa öppet. Några av de mest kända piprökarna på den manliga sidan var Albert Einstein, Josef Stalin och även den stora författaren J.R.R. Tolkien ska tydligen ha föredragit pipan framför cigaretterna. Här hittar den som söker genast många fler, men detta var bara några få exempel.