Hälsorisker med att röka pipa

11847290När du ser till rökning i det stora hela så innebär detta stora risker för hälsan och livskvaliteten. Många gånger är det också så att du som röker utsätter andra människor för de farliga ämnen som du stoppar i dig på samma gång. Detta är något som inte alls uppskattas i dagens informativa samhälle och om du bidrar till att andra måste bli passiva rökare kommer du snart att hamna i en skara av ganska så illa omtyckta personer. Det enda sätt att vara den som inte utsätter sig eller någon annan för några risker gällande detta är att sluta röka. Alternativt att röka de mindre skadliga e-ciggen.

Om det nu ändå är så att du röker och väljer att vara den som röker pipa, kommer det då att vara någon skillnad på att röka pipa eller vara den som röker cigaretter när det gäller din och andras hälsa? När det gäller andras hälsa kommer du snabbt att inse att du enbart genom att röka på ansedda platser kan avstå från att skada dessa personer, så detta kommer inte att ha med ditt val av rökning att göra. När det handlar om de vanliga hälsoriskerna med att välja pipa istället för vanliga cigaretter kommer detta inte att vara så märkbart.

Här är det en del som förespråkar att det på något sätt skulle vara förknippat med mindre hälsorisker att välja piprökning istället för cigaretter. Detta grundar sig förmodligen enbart i att de som röker pipa får en bättre smak- och luktupplevelse och inte att det är mindre skadligt för hälsan. Här handlar det helt enkelt om att du röker något som innehåller samma ingredienser som den tobak som människor rullar sina egna cigaretter av. Här har du väl aldrig hört någon säga att det är hälsosammare med hemgjorda cigaretter än att köpa ett färdigt paket i handeln?