7 sätt som rökning påverkar matsmältningen

smoking-and-digestion-imageFör dig som är rökare så kommer din rökning att påverka kroppen på olika sätt. I det flesta fall kommer detta naturligtvis att vara i negativ riktning då den tobak och det nikotin som du tillför din kropp är ett gift. När det gäller hur din matsmältning påverkas av rökning så kommer det inte att finnas 7 sätt som rökningen påverkar din matsmältning, utan här kan det enbart beskrivas med att den påverkas i negativ riktning. För att finna 7 sätt som rökningen påverkar matsmältningen på ett negativt eller positivt sätt kommer du således att behöva vara utbildad läkare eller mycket kunnig inom kroppens anatomi.

När det gäller rökning finns det dock olika saker som folk anser gällande effekterna av rökning. Här kan en av dessa vara att du ökar risken för fetma, medan andra säger att du blir mätt av att röka och därför går ned i vikt. Inget av detta är sant och det finns inga fakta som talar för detta. En del rökare anser sig även få en snabbare och mera trivsam matsmältning, medan andra får större eller mindre problem med den. I detta fallet kommer det förmodligen bara att ha att göra med vad din kropp har vant sig vid och hur den reagerar på det personliga planet.

Alla människor har olika förutsättningar i livet. detta gäller också skyddet och immunförsvaret i kroppen. Hos en del är detta starkt medan det hos andra är svagare eller nästan inte finns. Något som dock är sant är att rökning inte alls är hälsosamt och att det medför större risker för en sämre hälsa. Hur det sedan påverkar person till person är det ingen som har några som helst kunskaper om. Detta rör allt från hjärnan, hjärtat och blodet till det som då berör din matsmältningsprocess samt även ditt allmäntillstånd.